Det iconographiske blik, festskrift til Ulla Haastrup - forsideSusanne Wenningsted-Torgard, red.

Det iconographiske blik

Festskrift til Ulla Haastrup


(15 x 21 cm) 180 sider.
150,- kr.

Dette festskrift til kunsthistorikeren - og ikonografen - Ulla Haastrup indeholder 19 artikler om ikonografiske emner, som de optræder på danske, svenske og finske kalkmalerier, på romansk stenskulptur, på gotiske og efterreformatoriske altertavler, på senmiddelalderlige serbiske udsmykninger, på hollandske gruppeportrætter og på danske 1800-tals altermalerier og bygningsrelieffer.

Alle artikler er skrevet af tidens førende skandinaviske forskere og forsynet med engelske resumeer.

Merethe Lindgren: Ulla – Ikonograf och katalysator

Eva Louise Lillie: Tankeeksperimenter – Judaskysset i Måløv kirke

Martin Blindheim: En romansk alterskabsdør – Et løst identifikasjonsproblem

Bodil Franck: En løvepark og andet godt fra Lengland

Karen Sorgenfrey: Davids sidste dage

Søren Kapersen: Skaberens assistent

Torkel Eriksson: Ecce duo gladii hic – De två svären i dansk medeltidskonst

Poul Ipsen: En facadeudsmykning i det senmiddelalderlige Serbien

Jenny Flensborg: Stifterbilleder i Maravaskolen

Sissel F. Plathe: Kalkmalerier, folkeviser og De ti Bud – Et tolkningsforsøg af tre uidentificerede scener i Højby kirke

Susanne Wenningsted-Torgard: Kristi død på korset – Absaloms død i træet: Krucifikset i Nyborg Kirke

Åsa Ringbom: Altarskåbet i Hammarland – Rekonstruktion och ikonografi

Ingalill Pegelow: De fjorten nödhjälparna frän Ôsmo kyrka

Helena Edgren: Lazarus i Abrahams sköte – eller den girige klerken i skärselden

Tove Riska: Målningarna i franciskankyrkan i Raumo

Inger Trumpy: Omøtavlen, katolsk gjenbruk

Elisabeth Kofod-Hansen: Sejren er vor – vi har vundet - sejren er vor

Ulla Kjær: Købke som kirkekunstner – Altertavlen i Ramløse kirke

Karin Kryger: Dyderne i Soldenfeldts Stiftelse

Ulla Haastrups bibliografi: Ved Niels Haastrup og Susanne Wenningsted-Torgard

Tabula gratulatoria