Forlaget Falcon

Forlaget Falcon

Grønnemose Allé 18
2400 København NV

39 69 05 59 • mail@forlagetfalcon.dk

Girokonto: 9570 537 6378 • CVR: 90 60 10 59

Forlagsredaktører

Dr. phil. Anders Monrad Møller

Dr. phil Dorthe Falcon Møller

Bogdesign

Anna Falcon • www.annafalcon.dk