Erik Raadal. Maleren fra Gjern - forsideDorthe Falcon Møller

Erik Raadal

Maleren fra Gjern


(21,5 x 20,5 cm) 137 sider.
Udsolgt fra forlaget.

I denne bog tegner Dorthe Falcon Møller et portræt af maleren Erik Raadal (1905-1941), som først og fremmest fandt sine motiver i sin hjemby, Gjern og den nærmeste omegn.

Der gives en indsigtsfuld karakteristik af hans værk samt en fortegnelse over de af hans billeder, der var kendte ved bogens fremkomst.

Talrige af Erik Raadals værker, i privateje og fra offentlige samlinger, er gengivet, heraf mange i farver.

Erik Raadal - Maleren fra Gjern har siden udgivelsen i 1987 stået som hovedværket om Erik Raadal. Når man i auktionskataloger eller andre steder finder angivelser af bogstaverne DFM og et nummer i forbindelse med et værk af Raadal, er det således denne bog, der henvises til.