Se forsiden til Dorthe Falcon Møller: Hans Falcon - Søofficer, tegner og maler i stort format Dorthe Falcon Møller

Hans Falcon

Søofficer, tegner og maler

 

(270 x 210 mm) 124 sider.
175,- kr.

Hans Falcon (1871-1960) voksede op under meget fattige forhold, men blev lykkeligvis optaget på søværnets underofficersskole og kom til at tilbringe størstedelen af sit liv i marinens tjeneste.

I januar 1900 blev han ansat ved flådens mærkevæsen som tegner, og var i årtier beskæftiget med opmåling af de danske farvande. Han blev løjtnant i 1912, Ridder af Danneborg i 1923, og forlod søværnet i 1933.Hans Falcon I sit otium var Hans Falcon især meget aktiv med tegning og maleri.

Dorthe Falcon Møller har med denne biografi, der også indeholder bidrag til personalhistorie, søfartshistorie, samt social- og kulturhistorie, skrevet en kærlig erindringsskildring om sin morfar og den nære familie.

Hans Falcons unge år har det været muligt at få nærmere indtryk af på grundlag af en stor bevaret brevsamling samt andre arkivalier.

 

Bogen er gennemillustreret med fotografier, tegninger og malerier