Poltisk Filosofi - forsideKnud Michelsen

Politisk Filosofi

Introduktioner og tekster
2. udgave


(17 x 24 cm) 116 sider.
165,- kr.

OBS! 25% rabat ved køb
af mindst 10 eksemplarer


Politisk filosofi er en historisk anlagt antologi, der rummer fyldige uddrag af de mest centrale tekster inden for den politiske filosofi med bidrag fra blandt andre Platon, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Marx, Popper, John Rawls og Fukuyama. Knud Michelsen har forsynet hver tekst med introduktioner, baggrundsoplysninger og ordforklaringer samt forslag til arbejdsopgaver og tematiske sammenstillinger.

Tekstudvalget er foretaget med henblik på filosofi- og historieundervisningen i gymnasium/hf samt på højere uddannelser men henvender sig i øvrigt til læsere, der ønsker en bred introduktion til emnet.

Politisk filosofi udkom første gang i 1999. Denne 2. udgave er bortset fra mindre forkortelser og enkelte sproglige rettelser uændret.