Poul-Henrik Jensen - selvportrætDorthe Falcon Møller

Poul-Henrik Jensens tegninger

(25,5 x 35,5 cm) 32 sider, illustreret.
125,- kr.

Maleren Poul-Henrik Jensen (1905 - 1990) hører til i generationen mellem det moderne gennembruds malere og Cobra-gruppen. Han blev uddannet på Kunstakademiet i slutningen af 1920'erne hos Ejnar Nielsen og Sigurd Wandel og udstillede siden 1930'erne jævnligt dels på Charlottenborgs Forårsudstillinger og dels ved forskellige arrangementer landet over.

Poul-Henrik Jensen - LandskabstegningTegningen spillede altid en stor rolle for Poul-Henrik Jensen, og han fandt motiver overalt – landskaber, bybilleder og portrætter. Det her foreliggende lille udvalg af hans tegninger dækker tidsmæssigt bredt fra akademi-årene til hans død. Der er gengivet både figurkompositioner, landskaber og portrætter, og især de sidstnævnte står stærkt, rækkende fra det grundigt gennemarbejdede til det hurtigt skitserede i hans følsomme og intense streg.

Poul-Henrik Jensens tegninger er udgivet stort højformat 25,5 X 35,5 cm med indledende tekst af Dorthe Falcon Møller og med 26 tegninger i originalstørrelse.