Så til Søs - forsideJørgen H. Barfod

Så til søs!

Orlogsflådens søfolk
i tiden før 1700

(19,5 x 20,5 cm) 166 sider, illustreret.
195,- kr.

Oftest figurerer mandskabet i den danske orlorgsflåde kun som anonyme tal i bemandingsoversigterne, selvom det i sidste ende var forudsætningen for søheltens glorværdige bedrifter. Med denne bog af Jørgen H. Barfod trækkes flådens menige søfolk i tiden før 1700 omsider ud af glemslen.

Så til Søs! viser blandt andet, hvor svært det var at bemande flåden - man måtte gerne udenlands for at samle tilstrækkeligt mandskab til forsvaret af de danske farvande!

Dengang som nu har den menige sømand været svær at skaffe til veje. Noterne og den afsluttende kildeoversigt demonstrer da også, at forfatteren har måtte bevæge sig vidt omkring i arkiverne for at finde kildemateriale til denne hidtil upåagtede og ubeskrevne del af den danske flådes historie.

"Et meget værdifuldt bidrag til dansk orlogshistorie med bud til videregående historisk interesserede."

Kresten Søe Christensen,
lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter

Så til søs! kan ses som et supplement til Jørgen H. Barfods hovedværk fra 1977, biografien om Niels Juel.