Skibsbygmesteren E.C. Benzon og hans skibe - forside Asger Nørlund Christensen

Skibsbyg-mesteren
E.C. Benzon
og hans skibe

(30 x 21,5 cm) 152 sider, illustreret.
100,- kr.

Uddannet på flådens konstruktionskammer på Holmen og gennem sit alsidige virke og talent endte E.C. Benzon som 1800-tallets førende navn inden for dansk civil skibkonstruktion. Mange af hans skibe huskes endnu af kendere af faget – ikke mindst den nu legendariske lystkutter Caroline. Med nærværende bog kan forfatteren Asger Nørlund Christensen fremlægge det første samlede overblik over E.C. Benzons liv og karriere såvel som hans produktion.

Skibsbygmesteren E.C. Benzon ombord på et af sine skibeE.C. Benzon (1825 – 1912) var en visionær entreprenør og iværksætter, der inden for sit felt, skibsbyggeriet, viste hvorledes en moderne og videnskabelig tilgangsvinkel kunne forny et gammelt og traditionsbundet fag. Ved denne forening af åndens og håndens arbejde skabte „Mester“, som E.C Benzon kærligt blev kaldt, nogle af de smukkeste og mest velsejlende træskibe, der er bygget herhjemme.

Fra hans værft i Nykøbing Falster søsattes lange slanke hurtigsejlere: krydstoldskibe, fiskerkuttere og lystbåde, der sammen med de mange konstruktionstegninger, som han leverede til andre værfter, gjorde navnet E.C Benzon kendt og respekteret i vide kredse.

I denne bog beretter Asger Nørlund Christensen engageret om „Mesters“ virke som skibsbygger og omtaler detaljeret hvert enkelt af hans skibe.

Skibsbygmesteren E.C. Benzon og hans skibe er rigt illustreret med originale konstruktionstegninger, skibsmodeller og billeder af skibene i et usædvanligt smukt layout. Foruden en fyldig litteraturliste rummer bilagsdelen en samlet oversigt over E.C. Benzons skibe og en fortegnelse over hans bevarede tegningsmateriale, der i dag befinder sig på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

"... videregående sejlskibs- og søfartsinteresserede får her et bogarkitektonisk indbydende flot gennemillustreret værk.
... Et helstøbt og flot søfartshistorisk værk."

Kresten Søe Christensen,
lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter

Bogen er udgivet i samarbejde med Museet Falsters Minder, Kulturmindeforeningen i Nykøbing Falster samt Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg og indgår derfor som nr. 24 i den fælles årbog for Museet Falsters Minder og Kulturmindeforeningen i Nykøbing Falster og som nr. XXIII i Handels- og Søfartsmuseets Søhistoriske Skrifter.