Søfart politik identitet, tilegnet Ole Feldbæk - forsideHans Jeppesen, Anders Monrad Møller,
Henrik S. Nissen, Niels H. Thomsen, red.

Søfart, politik, identitet

tilegnet Ole Feldbæk


(17 x 25 cm) 352 sider, illustreret.
250,- kr.

Den 22. juli 1996 fyldte professor, dr. phil. Ole Feldbæk 60 år. Kolleger og tidligere elever fejrede begivenheden ved udgivelsen af dette festskrift: en artikelsamling, hvis titel refererer til emneområder, der især har interesseret Ole Feldbæk.

Festskriftet indeholder følgende artikler:

Flemming Rleck: LI. Kregme-koggen. Et middelalderligt skibsforlis i Roskilde Fjord.

Niels Hybel: Sildehandel og sildefiskeri i den nordvestlige Nordsø i begyndelsen af det 14. århundrede.

Bjørn Poulsen: Fra middelalder til renæssance: Vækst og strukturændringer i søfarten på Aalborg 1518 - 1583.

E. Ladewig Petersen: Træfpunkt Odense 1560 og 1657 – og indimellem.

Niels Steensgaard: Slotsholmen og Verdenshavet. Kan adelsvældens og enevældens Danmark placeres i det kapitalistiske verdenssystem?

Gunner Lind: Gamle patrioter. Om kærlighed til fædrelandet i 1600-tallets Danmark.

Øystein Rian: Norsk utenrikshandel i krigenes Europa i 1600-årene.

Knud J.V. Jespersen: "Welmeente Erindringer oe Maximer for Wore Kongelige Arfve-Successorer." Christian 5.s testamenter – En fortolkningsskitse.

Anders Monrad Møller: Københavns handelsflåde i 1719 - en forsøgsvis kildekonfrontation samt noget om skib og skude.

Dan H. Andersen: Det danske flag i Livorno, handel og skibsfart 1747-1807.

Kåre Lauring: Kinahandelen - et spørgsmål om finansiering.

Frank Allan Rasmussen: Kampen om skoven. Flådens tømmerforbrug i sidste halvdel af 1700-tallet.

Jørgen Hein: Frederik V som samler. Kunsthåndværk fra det første Christiansborg. Om privat og offentligt i enevældens kongelige arv.

Barbara Zalewski: Christiansk Rokoko.

Karin Kryger: Nogle gravmæler i Dansk Ostindien - og et par stykker i København.

Claus Rafner: Flådeudskrivningerne under den ældre enevælde. Bidrag til det sømilitære udskrivningsvæsens historie.

Michael Bregnsbo: Søens folk skriver til kongen. Dansk-norske søfolks liv i 1700-tallet, belyst ved supplikker.

Tabula gratulatoria

Søfart, politik, identitet er udgivet som bd. XIX i rækken af Søhistoriske Skrifter fra Handels- & Søfartsmuseet på Kronborg.