Se omslaget til Knud Michelsen: Vejen til Thule i stort format Knud Michelsen

Vejen til Thule

Knud Rasmussen belyst
gennem breve og andre kilder
1902 – 1910

 


(170 x 240 mm) 360 sider.
295,- kr.

Vejen til Thule er en fortsættelse af Den unge Knud Rasmussen, belyst gennem breve og andre kilder, 1893-1902 (forlaget Falcon 2011) og består som denne af tre dele. Første del omfatter selve den detaljerede gennemgang af årene 1902-10, anden del en række u(op)trykte tekster fra perioden og tredje del en perspektiverende efterskrift.

Med udgangspunkt i den litterære ekspedition (1902-04) skildrer forfatteren Knud Michelsen, hvordan Knud Rasmussen skaber sig en position, dels som grønlænderes og polareskimoers talsmand, dels som etnograf og forfatter. Desuden belyses hans forhold til Mylius-Erichsen og Freuchen, hans indblanding i Cook-affæren, der gør ham verdenskendt, og den eksistentielle krise, han må igennem, før han helt og fuldt vier sit liv til Grønland. Med oprettelsen af Thule-stationen står Knud Rasmussen rustet til de opgaver, som er baggrunden for hans verdensberømmelse.

Blandt det væld af nye oplysninger, som Vejen til Thule rummer, kan nævnes:

Knud Rasmussen havde oprindelig ikke noget ønske om en handelsstation i Thule. Stationen er fra starten tænkt som del af det projekt, der realiseres med den 5. Thule-ekspedition og den store slæderejse (1921-24).

Et møde i 1910 mellem daværende udenrigsminister Erik Scavenius og Knud Rasmussen får konsekvenser for Scavenius' syn på nødvendigheden af at inddrage Grønland i forhandlingerne om salget af de vestindiske øer.

En omfattende hidtil ukendt og uomtalt rapport af Knud Rasmussen om en foredragsrejse i Vestgrønland i 1909 viser, at han er langt mere involveret i grønlandspolitikken, end man hidtil har været klar over.

En række hidtil ukendte breve fra Knud Rasmussens ægtefælle Dagmar kaster nyt lys over baggrunden for ægteskabet.

download pressemedddelelsen her

"En spændende og meget værdifuld vidensmæssigt opdateret biografi med et fint samspil mellem nye kilder og kommentarer"
Lektørudtalelse, Kresten Søe Christensen DBC

"... Knud Rasmussens tilståelser i ikke tidligere offentliggjorte breve og i en hemmeligholdt rapport er fulde af overraskelser, også for kendere af nationalhelten."
Lektor Erik Lund i Sermitsiaq