Til forsiden

Anders Monrad Møller


Anders Monrad MøllerHistorikeren, dr.phil. Anders Monrad Møller er født i 1942 og blev cand.mag. i historie og musik fra Københavns Universistet 1972. Efter en periode med skiftende stipendier blev han i 1981 dr.phil. ved Syddansk Universitet med afhandlingen Fra Galeoth til Galease. Studier i de kongeriske provinsers søfart i det 18. Århundrede.

Han var i perioden 1985 - 1995 ansat som historisk konsulent i Tolddirektoratet (sidenhen ToldSkat og nu blot SKAT), hvor han blandt andet varetog udgivelsen af den danske told- og skattehistorie. Fra 1998 til 2003 bestred Anders Monrad Møller et lektorvikariat i økonomisk og social historie ved Syddansk Universitet, og var fra 2004 til 2005 tilknyttet Saxo-instituttet ved Københavns Universitet som ekstern lektor i historie.

Anders Monrad Møller blev i 1988 medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, var medredaktør af Historisk Tidsskrift fra 1989 til 2003 og har siden 1989 været medlem af bestyrelsen af Den Danske Historiske Forening.

Udvalgte publikationer:

Fra Galeoth til Galease. Studier i de kongerigske provinsers søfart i det 18. årh, 1981 (disputats)

Jagt og Skonnert. Studier i den danske provinssøfart i tiden fra 1814 til 1864, 1988.

Etaten og traditionerne 1914-1945, Dansk Toldhistorie IV, 1990.

Postrytter, dagvogn og fodpost, P&Ts Historie 1711-1850, 1992.

Fra Etatsforening til Dansk Told & Skatteforbund, 1994.

Christian VIII.s dagbøger og optegnelser I - III, 1995.

Med korn og kul. Dansk Søfarts historie 4, 1814-1870, 1998.

Kong Christian VIII.s breve 1813-1848: Augustenborgerne, Louise Augusta og Caroline Amalie, I - II, sammen med Otto Madsen, 2005.

Fonde som fundament for dansk industri. Sammen med Hans Chr. Johansen, 2005.

En dansk students dagbog. C.J. Brandts optegnelser 1835-1845 udgivet af Anders Monrad Møller, 2006

Kong Christian VIII.s breve 1813-1848. Augustenborgerne, Christian August og Louise Sophie, III - IV, 2007.

Kong Christian VIII.s breve 1813-1848. Augustenborgerne, Frederik August og Heriette samt registerbind, V - VI, 2008.

Fra skat på hartkorn til indkomstskat 1818-1903. Dansk Skattehistorie V. Told- og Skattehistorisk Selskab 2009. 306 s.

Komplet publikationsliste