Københavns handelsflåde 1814 - 1832 - forsideAnders Monrad Møller

Københavns handelsflåde
1814-1832

En historisk statistisk detailundersørgelse

(16 x 23) 113 sider,
50,- kr.

Bogen er en bearbejdet udgave af den første specialeafhandling i historie skrevet på grundlag af databehandlet materiale.

Foruden en indgående beskrivelse af den teknik og de metoder, der er bragt i anvendelse, introduceres i Københavns handelsflåde 1814-1832 en ny opfattelse af hovedstadens søfart i årene efter Napoleonskrigene og en løsning på problemet om den såkaldte “sjettedelsmoderation”, den hemmelige forfalskning i de danske skibes målebreve.

Læs også om Anders Monrad Møllers defenitive opgør med “sjettedelsmoderationen” - efter 34 års forskning - i artikel- og essaysamlingen Emilie, Louise og de andre.