Fra galeoth til galease - forsideAnders Monrad Møller

Fra Galeoth til Galease

Studier i de kongeriske provinsers søfart i det 18. århundrede

(20 x 27,5 cm) 223 sider, illustreret.
155,- kr.

Denne doktordisputats udgør et pionerarbejde i forskningen omkring 1700-tallets dansk-norske provinssøfart.

I bogen belyser forfatteren, dr. phil Anders Monrad Møller udviklingen i provinssejladsens omfang og retning igennem 1700-tallet. Det var her, at man fandt datidens “havets husmænd”, som sejlede på København og Norge med dagligvarer - smør, flæsk, frugt og brænde. Således afdækkes pæreskudefarten til hovedstaden, Dragørfartøjernes storhedstid i brændetransport, marstallernes entré i de indenrigske farvande og den traditionelle pendultrafik mellem Danmark og Norge.

Handelsflådens størrelse og sammensætning beskrives udførligt sammen med tidens anvendte skibstyper, skipperne, deres forhold til myndighederne og skibenes ejendomsforhold - altsammen på grundlag af et uhyre omfattende kildemateriale. Skibenes antal og læstetal er opgjort tolddistrikt for tolddistrikt, for så vidt der har kunnet fremskaffes oplysninger.

Sejladsen er gjort op på grundlag af de bevarede toldregnskaber for årene 1733, 1769 og 1798. Her har hvert enkelt skibsanløb kunnet opspores, og årets sejladser kunne opgøres for hvert enkelt skib.

Bogens bilag på microfiche (kan også leveres som pdf på cd-rom) indeholder henvisninger til samtlige de skibslister, der kendes og til de øvrige kilder, der er anvendt til handelsflådestatistikken. Den lokalt interesserede kan dermed finde frem til skippere og skibe i lige netop det tolddistrikt, der har interesse.

Fra galeoth til galease henvender sig til alle, der interesserer sig for dansk maritim historie og er endvidere uomgængelig for enhver lokalhistoriker, der beskæftiger sig med by og land, der grænser ud til havet, og som særligt vil beskæftige sig med de maritime aktiviteter ved en bestemt lokalitet. Sidstnævnte får indirekte en anvisning på, hvordan man griber en sådan undersøgelse an.

Læsere, der måtte interessere sig for det 19. århundredes danske provinssøfart, kan læse videre i bogen Jagt og Skonnert, der omhandler perioden 1814 til 1864 og kan ses som en fortsættelse af Fra galeoth til galease.