Jagt og skonnert - forsideAnders Monrad Møller

Jagt og skonnert

Studier i den danske provinssøfart i tiden 1814 til 1864


(20 x 27,5 cm) 273 sider, illustreret og med bilag.
295,- kr.

I denne bog, der kan betragtes som en fortsættelse til Fra galeoth til galease, belyser Anders Monrad Møller baggrunden for den sene sejlskibstids store opsving i provinsens søfart.

Efter lavkonjunkturerne i kølvandet på Napoleonskrigene var det nemlig ude i havnekøbstæderne, at den afgørende vending fandt sted. Provinsskibene fik en helt central funktion i den danske korneksport og kulimport, og samtidig gik de i stigende udstrækning i fragt på de syv have.

Jagt og skonnert indeholder en fuldstændig oversigt over kongerigets provinsflåde og dens sammensætning fra 1814 til 1864, foruden bilag på mikrofilmkort (kan også leveres som fotokopi) med detaillerede henvisninger til et rigt kildemateriale.

Her er stof, som enhver lokalhistoriker med interesse for søfart vil kunne gå videre med.