Forlaget Falcon

Publikationsliste for

Dorthe Falcon Møller

Bøger
Artikler
Leksikonartikler
Andet
Anmeldelser

 

Bøger

Om danske instrumentbyggere og dansk musikhistorie:

A1. Danske instrumentbyggere 1770-1850. En erhvervshistorisk og biografisk fremstilling. Kbh. 1983, 340 s. ill.

A2. Musiklivet på Lolland-Falster. Nykøbing F. 1983, 72 s. ill.

A3. Fløjte, obo, klarinet og fagot. Træblæsertraditionen i dansk instrumentbygning. Kbh. 1987, 176 s. ill.

A4. Emil Hjorth & Sønner. Violinbyggere 1789-1989. Jubilæumsskrift, Kbh. 1989, 48 s. ill.

A5. Klang på kalk. Musiksymbolik i dansk kalkmaleri. Kbh. 1996, 192 s. ill. (Også udgivet på engelsk - "Music Aloft").

A6. Det danske pianoforte frem til 1914 - et håndværk og en industri. Doktordisputats, Kbh. 2004, 557 s. ill.

A7. Det Danske Klaver - fra piano til forte. Kbh. 2005, 88 s. ill. (Udstillingskatalog, Musikhistorisk Museum).

Om kunsthistorie og andet:

A8. Niels Truslew: Skibe i søen 1805. Skrevet i samarbejde med Anders Monrad Møller og Jens Lorentzen. Kbh. 1979, 128 s. ill.

A9. Kortregistrant over Storstrøms amt indtil omk. 1900. Matrikeldirektoratet. Nykøbing F. 1983, 120 s.

A10. Erik Raadal. Maleren fra Gjern. Kbh. 1987, 137 s. ill.

A11. Fjerde Sø 1863-1988. Jubilæumsskrift skrevet i samarbejde med Anders Monrad Møller. Kbh. 1988, 126 s. ill.

A12. Poul-Henrik Jensens Tegninger. Kbh. 1989, 32 s. ill.

A13. Kunstnerdrømme, Ebba Breda 1893-1950. Søllerød Museum 1993, 70 s. ill.

A14. Forfattet kunstnerbiografi i Bent Irve: Jan Leth, grafik, skulptur, maleri, Kbh. 1994.

A15. Medforfatter af Registrant over skulpturer & monumenter i København tilhørende staten og forskellige private, Kbh. 1995.

A16. Redigeret samt udarbejdet biografi og værkfortegnelse i Gudrun Mangor: Carl Johan Bonnesen, Kbh. 1995.

A17. Klang på kalk. Musiksymbolik i dansk kalkmaleri. Kbh. 1996, 192 s. ill.

A18. Foreningen for dansk Kunst 100 år. Kbh. 2000. 63 s. ill.

A19. Danmarks Kirker, Holbæk Amt, 5. Bind, Sagregister s. 3451-3538 og ikonografisk register s. 3539-3561.

Artikler

Om dansk instrumentbygning og danske instrumentbyggere:

B1. Brødrene Gade. Danske instrumentbyggere i første halvdel af det 19. århundrede. Dansk Årbog for Musikforskning, VII, Kbh. 1976, s. 191-212.

B2. Det ældste bevarede danske cembalo. Sammen med Jesper Bøje Christensen i Dansk Årbog for Musikforskning, IX, 1978, Kbh. 1979, s. 75-101.

B3. Danske tværfløjter omkring år 1800. Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling 1980/81, Kbh. 1982, s. 23-38.

B4. Lars Christensen - Husmand og instrumentbygger i Vesterby. Vendsyssel Årbog 1983, s. 43-52.

B5. C.C.Hornung and the single-cast iron frame. An early break-through in the Danish piano industry. The Galpin Society Journal, march 1984, XXXVII, s. 48-56. (Denne artikel er siden i forskellige bearbejdelser publiceret i Siden Saxo, 3. årg. 1986 nr. 4, s. 33-39, i CHM, 1987 nr. 6, s. 4-13, i Musa, 5. årg. 1987 nr. 6, s. 8-19, og genudgivet i Euro-Piano i både en dansk, engelsk og tysk version, 28. årg. 1988 nr. 1, 2 og 4.)

B6. Det danske klaver klinger ud. Pianoforteindustrien efter anden verdenskrig. Erhvervshist. Årb. 1982, Århus 1983, s. 7-33.

B7. Rosenwald på valsen. Siden Saxo, 5. årg. 1988 nr. 2, s. 22-30.

B8. Klaverets historie i Danmark med særligt henblik på perioden 1840-1914. Carlsbergfondets Årsskrift 1991, s. 39-44.

B9. Nej, det var ikke Mozarts klaver - og dog. Zise 1993 nr. 1, s. 16-22.

B10. The Clavichord in Denmark - Builders and instruments. De Clavicordio V, 2002, s. 239-248.

B11. Magnus Christensen, a Danish Builder of Clavichords from the Mid-eighteenth Century. De Clavicordio V1, 2004, s. 83-91.

Om musikikonografi, kunsthistorie m.v.:

B12. Den himmelske lovprisning. ICO 4/5, 1971, s. 26-34.

B13. Hvad spillede hyrderne på marken? ICO 4/5, 1972, s. 20-28.

B14. Folk music instruments in danish iconographic sources, Report to the "4. Internationale Arbeitstagung für Erforschung der Volksmusikinstrumente in Balatonalmadi 1973". Studia instrumentorum musicae popularis, IV, Stockholm 1976, s. 71-76.

B15. Atypisk dansk dommedag. Bild och Betydelse, Åbo 1976, s. 181-189.

B16. De ældstes lovsang. ICO 4, 1976, s. 31-38.

B17. Musiksymbolik på kryds og tværs. ICO 3/4, 1977, s. 30-37.

B18. Musiksymbolik omkring Kristus. Kristusfremstillinger, Kbh. 1980, s. 215-225.

B19. David rex musicae. Genesis profeta, Stockholm 1980, s. 89-95.

B20. Musikinstrumenter på kalkmalerier i Lolland-Falsters kirker. Lolland-Falster Stiftsbog 1981, Maribo 1981, s. 55-62.

B21. Skibe i søen. Aarhus Kunstmuseum: C.W.Eckersberg, udstillingskatalog, Aarhus 1983, s. 67-74.

B22. Musikinstrumenter som magtsymboler. Kongens Magt og Ære, Oslo 1985, s. 111-117.

15 artikler med musikikonografisk indhold i Nationalmuseets 7-binds værk om Danske Kalkmalerier 1985-92:

B23a. Tuba-engle, bd. I. nr. 38, s. 150-151.

B23b. Vestpartiets kalkmalerier, Tveje Merløse kirke, s.m. Helge Larsen, bd. I. nr.40, s. 155.

B23c. Den spillende "engel", Måløv kirke, bd. I. nr. 45, s. 164-165.

B23d. "De 24 ældste" og deres instrumenter, Fraugde kirke, bd. II nr. 3, s. 52-53.

B23e. David "rex musicae", Ål kirke, bd. II nr. 28, s. 114-115.

B23f. Helvedet, Gundslev kirke, bd. III nr. 17, s. 116-117.

B23g. Hyrdernes sækkepiber, bd. IV nr. 60.

B23h. Musikinstrumenter, Roskilde Domkirke, bd. IV nr. 67.

B23i. Spillende narre, Bellinge kirke, bd. V nr. 39, s. 142-143.

B23j. Tårnblæsere, Dalbyneder kirke, bd. VI nr. 18, s. 126-127.

B23k. Musicerende munke, Sæby kirke, bd. VI nr. 31, s. 160-161.

B23l. Englen spiller for Madonna, Sem kirke, bd. VI nr. 40, s. 182-183.

B23m. Musicerende dyr, bd. VI nr. 41, s. 184-185.

B23n. Dommedagsmusik, bd. VI nr.46, s. 202-203.

B23o. Lovprisning i Rynkeby, bd. VII nr. 26, s. 118-121.

B24. Musik i bild. Folk - Musik - Dans i nordisk konst, udstillingskatalog, Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1990, s. 173-196.

B25. Tæt på Industrirådet. Jubilæumsbog til Superfos' 100 års jubilæum 2. jan. 1992, "På strejftur i Tiden", s. 48-53.

B26. Klang på kalk. Humaniora, 7. årg. nr. 2, 1993, s. 3-6.

B27. Do Danish medieval mural paintings with musical motifs say something about medieval instruments? RIDdIM/RC-MI Newsletter 20/2, efteråret 1995, s. 49-52.

B28. Angels with trumpets and Devils with pipes and tabors. Musical Denmark, nr. 52, juni 1996, s. 4-7.

B29. Musicerende dyr på danske kalkmalerier. Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred, 1999, s. 7-8.

B30. Kirkens musikanter. Skalk, 2003 nr. 3, s. 6-11.

Leksikonartikler

C1. Artiklen "Musikikonografi" i Sohlmans musiklexicon, bd. 4, Stockholm, 1977, s. 636-638.

C2. Et par artikler i Dansk biografisk Leksikon, bd. 15, 1984 om henholdsvis kobberstikkeren Niels Truslew og klaverbyggeren Peter Christian Uldahl.

C3. 230 artikler i den nye udgave af Weilbachs Kunstnerleksikon 1994-2000:

Bind I, 1994: Henning Andersen, Gerda Andrea, Arno Axelsen, Claes Baumbach, Helle (Klint) Bentsen, Johannes Bjerg, Thyra Boldsen, Ebba Breda, Ejnar Breinholt, Ane Brügger, Knud Brøndsted, Alice Buchhave, Grethe Bülow-Møller, Anne Marie Carl Nielsen, Helge Christoffersen.

Bind II, 1994: Erik Cohrt, Peter Copmann, Henriette Diderichsen, Trine Dreyer, Gerda Dragsdal, Villy Daugaard Pedersen, Ernst Gulløv Eberlein, Kirsten Laub Eberlein, August Eggeling, Eduard Eggeling, Gerda Eickhoff, Gottfred Eickhoff, Kaj Ejstrup, Axel Ekberg, Christian Emiland, Erik Enevold, Aage Erhard, Jakob Eriksen, Eric Erlandsen, Edvard Eriksen, Elise Falck, Oscar Falcon, Inge Finsen, Sigurd Forchhammer, Niels Frandsen, Palle From, Peter Wessel Fyhn, Inger Gabrielsen, Johan Galster, Jean Gauguin, William Gersel, Betty Gravesen.

Bind III, 1995: Jens Peter Groth Jensen, Lisbet Groth-Jensen, Jørgen Gudmundsen-Holmgreen, Grethe Gyde Petersen, Hans Gyde Petersen, Svend Halberg, Ole Hammeleff, Gunnar Hammerich, Magdalene Hammerich, Frantz V. Hansen, Gunnar Hansen, Johannes Hansen, John Hansen, Th. Nicolai Hansen, Mette Hector, Johannes Hedegaard, Kamma Hedin, Elise Heide-Jørgensen, Gunnar Heide, A. Henry Heimann, Gerhard Henning, Torben Heron, Anker Hoffmann, Poul Hofmeister, Aage Holm, Ida Holm Mortensen, Helge Holmskov, Poul Horsdal, Tove Hummel, Peer Hübschmann, Jørgen Høj Madsen, Harald Isenstein, Børge Ishøy.

Bind IV, 1996: Ludvig Jacobsen, Severin Jacobsen, Viggo B. Jacobsen, Lili Jacobson, Ingeborg Luplau Janssen, Luplau Janssen, Axel Jarl, Viggo Jarl, Else Jensen, Henning Jensen, Kaj Louis Jensen, Poul Henrik Jensen, Svend Jespersen, Leif Johannessen, Axel Johansen, Karl Otto Johansen, Nanna Johansen (Ulmann), Eckhardt Johnsen, Agnethe Jørgensen, Hans N. Jørgensen, Inger Marie Jørgensen, Marius E. Jørgensen, Elisabeth Karlinsky, August Keil, Paul A. Kiærskou, Hjalmar Kleis, Astrid Klenow, Tage Klüwer, Henning Koppel, L.P.Kragegaard, Johannes Kragh, Hjalmar Kragh Pedersen, Preben Køie-Nielsen, Preben Kaad Rasmussen.

Red.artikler i bind IV: Jacob, Jacobi, Hans Jacobs, Andreas Jacobsen, Grete Jacobsen, J.H.Jacobsen, K.Jacobsen, Karen Lis Jacobsen, Magnus Jacobsen, Jakob, Asbjørn Jakobsen, Christoffer Jennert, Agnes Jensen, Agnete Jensen, Britta Jansen, Bodil Jensen, Edvard Michael Jensen, Ellen Margrete Jensen, Gabriel Jensen, Hans Jensen, Hans O.V.A.Jensen, Jens Christian Jensen, Jens Thomsen Jensen, N.P.Jensen, Niels Jensen, Poul Lacoppidan Jensen, Søren Christian Jensen, V.K.Jensen, Willy E.Jensen, Morten Jensenius, Kirsten Jensenius, Emil Jeppesen, Just Carl Jerndorff, Tjek Jerne, Knud Jespersen, Peter Krogh Bonsach Jessen, Johann Jacob Jessen.

Bind V, 1996: Jørgen Larsen, Svend Erik Larsen, William P. Larsen, Gudrun Lauesen, Chrystoph Lesniak, Karin Lesniak, Jan Leth, Carl Frederik Liisberg, Hugo Liisberg, Per Linnemann-Schmidt, Carl Lobedanz, Therese Lucheschitz Jensen, Henry Luckow-Nielsen, Sigrid Lütken, Gerda Madvig, Frans Magnussen, Knud Malling, Julie Marstrand, Max Meden, Morten Mortensen, Keld Moseholm Jørgensen.

Bind VI, 1997: Per Neble, Knud Nellemose, Bodil Nielsen, Emanuel Nielsen, Morten Nielsen, Niels Nielsen, Aage Nielsen-Edwin, Bjørn Nordahl, Kuno Norvark, Povl Olrik, Christian Benjamin Olsen, Hans Kristian Olsen, Johan Einar Otto, Gunnar Palander, Olöf Pálsdottir, Erik G. Pedersen, Otto Pedersen, Aage Petersen, Harald E. E. Quistgaard og Erik Rahr.

Bind VII, 1998: Ulf Rasmussen, Svend Rathsack, Mette Lise von der Recke, Andreas Carstensen Riis, Ingolf Røjbæk, Ellen Raadal, Erik Raadal, Åke Salomonsen, Marianne Schepelern, Henning Schiøler, Helen Schou, Henning Seidelin, Hanne Sejrbo Nielsen, Helmer Senstius, Niels Skovgaard og Christian Slettebo.

Bind VIII, 1998: Henrik Starcke, Preben Franck Stelvig, Axel Stephansen, Olaf Stæhr Nielsen, Inger Maris Svendsen, Povl Søndergaard, Jytte Thompson, Arnoff Thomsen, Birgitte Krog Thorlacius, Niels Truslew, Ejgil Vedel og Finn Wandahl.

Bind IX, 2000: Bodil Westh, Gunnar Westman, Jørgen Windfeld-Schmidt og Ib Uffe Wolffbrandt. Supplement: Susse Bruun og Peter Munk Jakobsen.

C4. 94 artikler i Den store danske Encyklopædi om billedhuggere/teknik og musikinstrumenter/byggere, deriblandt store artikler som: klaver, musikinstrumenter, musikinstrumentbygning, skulptur og Sveriges billedkunst 1850 til idag.

akrolit, alpehorn, familien Amati, Arpeggione, baryton, bassethorn, Bechstein, Jørgen Bengaard, billedkapitæl, billedskæring, blokfløjte, Blüthner, blæseinstrumenter, Boosey and Hawkes, bordun, bossere, bozzetto, bratsch, bronzestøbning, Johan Brögger, bue, buste, Mogens Bøggild, Theobald Böhm, Bösendorfer, bådsmandspibe, cello, cembalo, cerafani, ceroplastik, chryselefantin, cire perdue, cister, citer, clavichord, Bartolomeo Cristofori, cymbal, Johan Christoph Denner, Dolmetsch, drejelire, dødsmaske, écorché, engelsk horn, Guldbrand Enger, Sébastien Érard, Eric Erlandsen, eunukfløjte, fagot, gliedermann, glyptografi, granit (som bygge- og skulpturmateriale), Rasmus Harboe, Louis Hasselriis, Gerhard Henning, herme, Anker Hoffmann, Johannes Hofmeister, Helge Holmskov, Lis Hooge Hansen, Gunnar Hossy, Harald Isenstein, Viggo Jarl, kallipasta, klaver, livsmaske, marmor (som bygge- og skulpturmateriale), Knud Nellemose, musikikonografi, musikinstrumenter, musikinstrumentbygning, Astrid Noack, Tove Olafsson, Axel Poulsen, Ulf Rasmussen, Svend Rathsack, relief, restaurering af billedhuggerkunst, Erik Raadal, skulptur, statue, stenhuggermærke, stukkaturarbejde, Dan Sterup-Hansen, Olaf Stæhr-Nielsen, Sveriges billedkunst 1850 - idag, Povl Søndergaard, Bent Sørensen, Jens Sørensen, Poul Sørensen, Svend Saabye, Erik Thommesen, Einar Utzon-Frank, voksplastik og Gunnar Westman.

Andet

D1. Dukketeatre i Danmark. Museet Falsters Minder 1980, 32s. ill.

D2. Udstillingsfolder til Rosenwald-udstilling på Københavns Bymuseum 1988.

Anmeldelser

Anmeldelser i: Fortid og Nutid, Historiske Meddelelser om Kbh., Dansk årbog for musikforskning, Svensk tids. för musikforskning og Historisk Tidsskrift.

E1. Koraljka Kos: Musikinstrumente im mittelalterlichen Kroatien. Beitrag zur allgemeinen Organographie der Musikinstrumente und zur mittelalterlichen Musikgeschichte. Musikwissenschaftliches Institut der Musikakademie, Zagreb 1972. (Svensk tids. för musikforskning, Vol.56:2/1974, s. 33-34).

E2. Karin Kryger: Allegori og borgerdyd. Studier i det nyklassicistiske gravmæle i Danmark 1760-1820, Kbh. 1985. (Fortid og Nutid, XXXIV, hft. 1, s. 73-74).

E3. Københavns Stadsarkiv: Københavns Magistrats Arkiv 1275-1805 og Københavns Magistrats Sekretariatsarkiver 1805-57, registraturer (Hist. Medd. om Kbh. 1986, s. 173-174).

E4. Karin Kryger: Frihedsstøtten. Kbh. 1986. (Fortid og Nutid, XXXIV, hft. 3, s. 260-261).

E5. Jens Henrik Koudal: En privilegeret musikant og hans konkurrenter 1716-41. Kbh. 1993. Offprint fra Da. årbog for musikforskning XIX, 1988-1991, s. 55-112. (Hist. Medd. om Kbh. 1994, s. 238-239).

E6. Ingebjørg Barth Magnus & Birgit Kjellström: Musikmotiv i svensk kyrkokonst, Uppland fram till 1625. Stockholm 1994. (ICO 1994 nr. 4, s. 38-39, foruden en længere anmeldelse i Da. årbog for musikforskning XXIII, 1995, s. 122-123).

E7. Margit Mogensen: Eventyrets tid. Danmarks deltagelse i verdensudstillingerne 1851-1900. Landbohistorisk Selskab 1993. (Historisk Tidsskrift bd.94, hft. 2, s. 420-21).

E8. Karen Glente, Karin Kryger og Orla Pedersen (red.): Dydens løn. Soldenfeldts Stiftelse 1894-1994, Kbh. 1994. (Historisk Tidsskrift bd. 95, hft. 1, s. 220-221).

E9. Erik Housted: Fattig-Holm. Tre guldalderskæbner. Kbh. 1994. (Historisk Tidsskrift bd. 95, hft. 1, s. 215-216).

E10. Erling Møldrup: Guitaren. Et eksotisk instrument i den danske musik. Optegnelser om guitarens historie i Danmark indtil 1960, Kbh. 1997. (Da. årbog for musikforskning XXVI, 1998, s. 95).

E11. Jørgen Nybo Rasmussen: Claus Bergs Altertavle. (Historisk Tidsskrift bd. 99, hft. 2, s. 574-575).

E12. Henry Nielsen & Birgitte Wistoft: Industriens Mænd. Et Krøyermaleris tilblivelse og industrihistoriske betydning. (Historisk Tidsskrift bd. 99, hft. 2, s. 590-591).

E13. Anders Bjørnvad: Krigens Monumenter 1940-1045. (Historisk Tidsskrift bd. 101, hft. 2, s. 270).