Erindringsglimt

og andre ind- og udfald
 

I anledning af 80 års fødselsdagen udkom dr phil. Anders Monrad Møller med disse erindringsartikler.

Læs mere her

 

 

 

 

 

 

(170 x 240 mm) 152 sider. 150,- kr.

ti år i toldens tjeneste

I videnskabens navn

Knud Rasmussen belyst
gennem breve og andre kilder
1910 – 1921
 

Knud Michelsen skriver om årene 1910 - 1921, hvor Knud Rasmussen begynder at kaste sig ud i store videnskabelige ekspeditionsprojekter og bliver en prominent aktør i den internationale polarforskning, men også konfronteres med en splittelse mellem sin grønlandske og danske identitet.

I videnskabens navn er en fortsættelse af de to tidligere udgivelser på Forlaget Falcon: Vejen til Thule, Knud Rasmussen 1902 - 1910 og Den unge Knud Rasmussen, 1893-1902.

Læs mere her

(270 x 210 mm) 124 sider. 175,- kr.

Hans Falcon -Søofficer, tegner og maler

 

 

 

Sylfidens komponist

Herman Severin Løvenskiold

Herman Severin Løvenskiold skrev musikken til August Bournonvilles ballet Sylfiden, men trods ballettens verdenberømmelse kender kun få til komponistens øvrige værker og hans placering i musikhistorien.

Ballethistorikeren Ole Nørlyng fortæller her den spændende historie om mønsterbryderen, der blev mobbet til tavshed i 1840'ernes københavnske musikliv.

Læs mere her

 

(170 x 240 mm) 128 sider. 145,- kr.

Læs mere om Birgitte Nyborg: Charlotte Frederikke, Frederik VII’s mor - en historisk biografi

Maritimhistoriske artikler

om kirkeskibe, skippere,
sømænd og søkrigsførelse
fra 1700-tallet til 1850

Læs mere her


(300 x 210 mm) 208 sider, illustreret 295,- kr.

Læs mere om Knud Michelsen: Vejen til Thule

 

Grundtvigs Mands Minde

- samt egne erindringer og tidsbilleder

Mange taler om Mands Minde - betegnelsen for en række forelæsninger, som Grundtvig holdt på Borchs Kollegium i 1838. I denne bog præsenterer historikeren og forfatteren Anders Monrad Møller syv udvalgte forelæsninger og fortæller om grundlæggelsen af Grundtvigs højskole, Marielyst.

Bogen rummer i øvrigt en række personlige erindringer og essays som opfølgning af tidligere erindringsbøger af forfatteren: Emilie, Louise og de andre, maritime artikler og essays (2008) og Møllerne og musikken, samt erindringer og tidsbilleder (2010).

Læs mere her

 

(17 x 24 cm) 320 sider, illustreret, kr. 295,- kr.

Læs mere om Et Folkesagn. Fra Bournonville-idyl til syret troldspejl


Enevældens Kroninger

Syv salvinger - ceremoniellet, teksterne og musikken

Dr. phil Anders Monrad Møller skriver om musikken og teksterne - gejstlig såvel som verdslig, der blev brugt i forbindelse med kroningerne af de enevældige danske konger.

Læs mere her

(20 x 21 cm) 224 sider. 275,- kr.

Den unge Knud Rasmussen - 1893-1902

Gudsfrygt, bøn og omvendelse

Billedsproget i københavnske alterpartier fra 1700-tallet

I flere af de gamle københavnske kirker står alterpartierne som sublime eksempler på barokkens kirkekunst, når den er bedst. Forfatterne Karin Kryger og Ole Nørlyng fortæller om altertavlerne symbolik og sætter dem ind i en kultur- og kunsthistorisk sammenhæng.

Læs mere her

(19,5 x 26,5 cm) 304 sider. 295,- kr.

Møllerne og musikken forside

Orlogsbriggen Lougen

18 kanoner. 1791 - 1802

Med denne "skibsbiografi” skildrer forfatteren Palle Thilo et lille orlogsskib fra stabelafløbning til ophugning.

En havfrisk gaveidé til sejleren, bolværksmatrosen og ikke mindst den maritimhistorisk interesserede.
Læs mere her.

(30 x 21 cm) 172 sider. 245,- kr.

Rosen fra Jeriko - forside

Emilie, Louise
og de andre

maritime artikler og essays

Et retrospektivt udvalg af historikeren dr. phil Anders Monrad Møllers artikler og essays suppleret med enkelte nye.
Læs mere her.

(17 x 24 cm) 160 sider. 185,- kr.

Davids historie - forside

En dansk students dagbog

C.J. Brandts optegnelser 1835 - 1845

udgivne og redigerede af dr.phil Anders Monrad Møller

Den senere så kendte salmedigter, medstifter af Kirketidende, Grundtvigs efterfølger i Vartov m.m. C.J. Brandt skrev i sine ungdomsår en dagbog, der giver et enestående indblik i den sene Guldalders dagligliv og normer. Læs mere her

(17 x 24 cm) 200 sider. 195,- kr.

Politisk Filosofi - forside

Det danske pianoforte
frem til 1914

- et håndværk og en industri

Doktordisputats af Dorthe Falcon Møller. Banebrydende grundforskning om den danske klaverproduktions udvikling fra håndværk til industri. Læs mere her.

(24 x 28,5 cm) 560 sider, illustreret. 375,- kr.

Så til søs - forside
Anders Monrad Møller: Erindringsglimt

Ti år i toldens tjeneste

Spredte erindringer fra årene 1985-1995
 

Anders Monrad Møller skildrer sin tilværelse som museumskonsulent i det, der ved ansættelsen hed Direktoratet for Toldvæsenet, men fra 1990 blev til Told- og Skattestyrelsen.

I bogen berettes om bekendtskaber med en række spændende mennesker i og uden for etaten, der bød på store muligheder for at tage initiativer i form af bogudgivelser og arrangementer af vid forskellig art.

Læs mere her

 

 

(240 x 170 mm) 144 sider. 145,- kr.

I videnskabens navn - Knud Rasmussen 1910-1921

Hans Falcon

Søofficer, tegner og maler
 

Dorthe Falcon Møller tegner en kærlig erindringsskildring om sin morfar, Hans Falcon, og den nære familie på grundlag af en stor velbevaret brevsamling samt andre arkivalier.

Denne bog om søofficeren – men også tegneren og maleren – Hans Falcon er skrevet som en biografi, men indeholder også bidrag til personalhistorie, søfartshistorie, samt social- og kulturhistorie.

Læs mere her

(270 x 210 mm) 124 sider. 175,- kr.

Charlotte Frederikke,
Frederik VII’s mor

- en historisk biografi
 

Birgitte Nyborg fortæller historien om Frederik VII’s mor, prinsesse Charlotte Frederikke, der i sit korte ægteskab med den danske prins Christian Frederik, den senere Christian VIII, blev mor til Frederik VII.

Hendes entré i den kongelige familie gik ikke stille af, og hun nåede trods sin korte tid ved hoffet at gøre sig ret bemærket.

Læs mere her


(160 x 230 mm) 192 sider. 250,- kr.

Anders Monrad Møller: Maritimhistoriske artikler

Vejen til Thule

Knud Rasmussen belyst
gennem breve og andre kilder
1902 – 1910

Vejen til Thule er en fortsættelse af Den unge Knud Rasmussen, belyst gennem breve og andre kilder, 1893-1902.

På baggrund af et væld af nye oplysninger og hidtil ukendt kildemateriale beskriver forfatteren Knud Michelsen disse for Knud Rasmussen så betydningsfulde år forud for oprettelsen af stationen i Thule i 1910.

Læs mere her

 

 

(17 x 24 cm) 360 sider, illustreret, kr. 295,- kr.

Grundtvigs Mands Minde

Et Folkesagn

Fra Bournonville-idyl til syret troldspejl


En bog om balletten Et Folkesagn og dens forskellige opsætninger. Med beskrivelse af scenografierne, danserne og anmeldelserne skrevet af ballethistorikeren Ole Nørlyng, der er dramaturg på ballettens seneste opsætning.

Læs mere her

(27 x 21 cm) 296 sider - rigt illustreret, 295,- kr.

Læs mere om Enevældens Kroninger

Den unge
Knud Rasmussen

belyst gennem breve og andre kilder
1893 - 1902

Knud Michelsen har skrevet den første detaljerede fremstilling af Knud Rasmussens tidlige ungdomsår op til Den litterære Grønlandsekspedition. Bogen bygger på den store grønlandsfarers brevvekslinger samt på hans udkast, dagbøger og litterære produktion.

Læs mere her

(17 x 24 cm) 342 sider. 275,- kr.

Gudsfrygt, bøn og omvendelse - forside

Møllerne og musikken

samt erindringer og tidsbilleder

Gennem tolv artikler og essays tegner forfatteren og historikeren Anders Monrad Møller et portræt af familien Møller - forfatterens egen - og dens liv med musikken gennem 200 år.

Læseren tages med til dukketeaterforstillinger i Nykøbing Falster, optagelsesprøve i Dansk Musikerforbund, som det forløb i 1960'erne, og får indblik i, hvorledes kammermusikken trivedes i det møllerske hjem på Havdrupvej i Brønshøj.

Forfatteren beretter endvidere fra sine studieår om tiden i det dengang ganske nystartede universitetskor Lille MUKO og om en mere fredeligt variant af studenteroprøret ved Københavns Universitet, som det fandt sted på Musikvidenskabeligt Institut i 1968.

Læs mere her.

(17 x 24 cm) 216 sider. 225,- kr.

Orlogsbriggen Lougen - forside

Rosen fra Jeriko

Om bispekåberne i Københavns domkirke

Publiceret i anledning af bispevielsen i Vor Frue kirke den 30. august 2009 giver denne rigt illustrerede bog forfattet af Susanne Wenningsted-Torgard tillige et enestående overblik over bispekåberne i samtlige 12 stifter i det danske rigsfællesskab.
Læs mere her.

(20 x 20 cm)  92 sider. 120,- kr.

Læs mere om Emilie, Louise og de andre

Davids Historie

Denne stort anlagt og anderledes spændingsroman er forfatteren Rebekka Ravns debut på Forlaget Falcon.
Læs mere her.

(14,5 x 23 cm) 255 sider. 265,- kr.

En dansk students dagbog - forside

Politisk Filosofi

Introduktioner og tekster

2. udgave, 2. oplag

Knud Michelsens velkendte introduktion til den politiske filosofis historie er nu atter tilgængelig med uddrag af centrale tekster af blandt andre Platon, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Marx, Popper, John Rawls og Fukuyama.
Læs mere her.

(17 x 24 cm) 116 sider. 165,- kr.

Det danske pianoforte - forside

Så til søs!

Orlogflådens søfolk i tiden før 1700

Maritimhistorikeren Jørgen H. Barfod skriver indlevende om et - i maritmhistorisk sammenhænge - hidtil sørgeligt forsømt emne: flådens menige mandskab i tiden op til 1700.
Læs mere her.

(19,5 x 20,5 cm) 166 sider, illustreret. 195,- kr.